OLICOPENOL

0li verge extrra oliva arbequina amb licopè de tomàquet, Potent antioxidant i promotor de sistema inmune